Keskiviikkokäsite: Pesänhoitaja

Konkurssipesän pesänhoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa konkurssipesän hallintoa. Pesänhoitajan kullekin konkurssipesälle määrää tuomioistuin (käräjäoikeus). Yleensä pesänhoitaja on asianajaja. Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu toimia konkurssipesän edustajana, selvittää pesälle kuuluva omaisuus, huolehtia omaisuudesta ja sen myynnistä sekä lopuksi maksaa …

Torstaitieto: Kuunteluvinkki!

Torstaitietona jälleen uusi kuuntelusuositus liittyen konkurssiin. Yrittäjän podcastin jaksossa Yhden konkurssiyrittäjän tarina keskustellaan siitä, miltä tuntuu tehdä konkurssi pitkän yrittäjyyden jälkeen. Jaksossa keskitytään paljon konkurssin jälkeiseen uuteen alkuun, sillä haastateltavan …

Keskiviikkokäsite: Konkurssipesä

Konkurssipesä tarkoittaa velallisen omaisuutta, jota hallinnoi velkojat ja pesänhoitaja. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteensa. Omaisuutta hallinnoi tämän jälkeen velkojat yhdessä konkurssipesälle määrätyn pesänhoitajan kanssa. Tätä kutsutaan konkurssipesäksi. Konkurssipesään kuuluu kaikki …

Keskiviikkokäsite: Konkurssiin asettamisen edellytykset

Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on, että velallinen on maksukyvytön muutoin kuin tilapäisesti.   Velallista pidetään kykenemättömänä maksamaan velkojaan / maksujaan omasta ilmoituksesta, mikäli ei ole mitään erityistä syytä olla hyväksymättä tätä ilmoitusta.  Velkoja voi osoittaa maksukyvyttömyyden mikäli velallinen …