Keskiviikkokäsite: Konkurssiin asettamisen edellytykset

Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on, että velallinen on maksukyvytön muutoin kuin tilapäisesti.  

Velallista pidetään kykenemättömänä maksamaan velkojaan / maksujaan omasta ilmoituksesta, mikäli ei ole mitään erityistä syytä olla hyväksymättä tätä ilmoitusta. 

Velkoja voi osoittaa maksukyvyttömyyden mikäli velallinen ei ole maksanut maksujaan tai jos ulosotossa on selvinnyt, että varoja ei kerry tarpeeksi velkojen maksuun. Maksukyvyttömänä pidetään myös mikäli velallinen ei ole velkojan maksukehotuksen jälkeen 30 päivän kuluessa maksanut erääntynyttä maksua (lakimuutos 30 päivän maksuajasta on tällä hetkellä voimassa 30.9.2021 saakka).  

Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on myös konkurssikelpoisuus, eli konkurssilain mukaisesti konkurssikelpoisia ovat oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt. Lue tästä lisää konkurssi-postauksesta.

– Anu 10.3.2021

Lähteet:

Konkurssilaki

Opuslex

Oikeus.fi

Tieteen termipankki