Keskiviikkokäsite: Konkurssipesä

Konkurssipesä tarkoittaa velallisen omaisuutta, jota hallinnoi velkojat ja pesänhoitaja.

Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteensa. Omaisuutta hallinnoi tämän jälkeen velkojat yhdessä konkurssipesälle määrätyn pesänhoitajan kanssa. Tätä kutsutaan konkurssipesäksi. Konkurssipesään kuuluu kaikki velallisen ulosmittauskelpoinen omaisuus (lähtökohtaisesti kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit). Konkurssipesään kuuluu myös omaisuus, joka saadaan takaisin esim. takaisinsaantikanteella. Konkurssipesien hallintoa valvoo konkurssiasiamies.  

Velallinen omistaa konkurssipesän omaisuuden, kunnes se on realisoitu eli myyty. Myynnistä saatavat varat jaetaan velkojille jako-osuuksien perusteella.   

– Anu 17.3.2021

Lähteet:

Konkurssilaki

Tieteen termipankki

Ulosottolaitos

Opuslex