Keskiviikkokäsite: Pesänhoitaja

Konkurssipesän pesänhoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa konkurssipesän hallintoa. Pesänhoitajan kullekin konkurssipesälle määrää tuomioistuin (käräjäoikeus). Yleensä pesänhoitaja on asianajaja. Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu toimia konkurssipesän edustajana, selvittää pesälle kuuluva omaisuus, huolehtia omaisuudesta ja sen myynnistä sekä lopuksi maksaa jako-osuudet velkojille. Pesänhoitajan työ päättyy konkurssipesän lopputilitykseen, ellei jälkiselvitettäviä asioita ilmene. 

Pesänhoitajia voidaan määrätä useampikin, mikäli se on tarpeen. Ennen pesänhoitajan määräämistä voivat suurimmat velkojat ja pesänhoitajaksi esitetty kertoa näkemyksensä asiaan. Harkinnan mukaan myös velallista, muita velkojia ja palkkaturvaviranomaista voidaan kuulla.   

Pesänhoitajaksi määräämisen edellytyksenä lain mukaan on tehtävän vaatima kyky, taito, kokemus ja soveltuvuus. Pesänhoitajalla ei saa olla velalliseen tai velkojiin sellaista suhdetta, joka vaarantaa konkurssipesän riippumattoman ja asianmukaisen hoitamisen. Pesänhoitajan tulee kohdella velallista asiallisesti ja otettava huomioon velallisen etu. Konkurssilain kahdeksannessa luvussa käsitellään pesänhoitajaan liittyviä asioita.  

– Anu 24.3.2021

Lähteet:

Konkurssilaki

Konkurssiasiamiehen toimisto

Tieteen termipankki

Minilex