Konkurssiaalto alkamassa?

Konkurssilain väliaikainen muutos päättyy nyt tammikuun lopussa sellaisenaan, jona se viime vuoden 2020 toukokuussa säädettiin koronapandemian vaikutusten vuoksi. Lain väliaikaisen muutoksen tavoitteena on ollut varmistaa, ettei konkurssiin aseteta yrityksiä, joiden maksukyvyttömyys voi pandemian jälkeen korjaantua.  Väliaikaisella muutoksella poistettiin oletus velallisen maksukyvyttömyydestä siinä tapauksessa, että hän ei ole viikon kuluessa velkojen maksukehotuksesta saanut velkoja maksetuksi. Toisin sanoen, velkojan on täytynyt osoittaa, että konkurssiin haettava velallinen ei ole vain tilapäisesti maksukyvytön.  

Taloussanomien 11.1.2021 julkaisemassa artikkelissa pohditaan asiantuntijavoimin sitä, tuleeko konkurssilain uuden väliaikaisen muutoksen jälkeen Suomessa konkurssiaalto. Hallitus on valmistellut 31.1.2021 päättyvän lain väliaikaisen muutoksen jatkoksi vielä uuden lakiesityksen, joka pidentää velallisen maksuaikaa viikosta 30 päivään, vaikka oletus velallisen maksukyvyttömyydestä sinänsä palautetaan. Ehdotettu lakimuutos on voimassa syyskuun 2021 loppuun saakka.  

Suomen pandemiatilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että tiettyjen, kuten majoitus- ja ravintola-alan yritysten korona-ahdinko jatkuu vielä ainakin tämän kevään ajan. Siitä, auttaako konkurssilain kolmas väliaikainen muutos yrityksiä tarpeeksi, ollaan montaa eri mieltä. Asiantuntijat pelkäävät, että kevään aikana Suomessa nähdään konkurssiaalto, joka johtaa mm. tuomioistuimien ruuhkautumiseen konkurssien inhimillisistä tragedioista puhumattakaan.  

– Anu 14.1.2021

Koko Taloussanomien jutun voit lukea tästä linkistä.

Muut lähteet:

Eduskunnan tiedotteet

Eduskunta, hallituksen esitykset

Lisätty tuore uutinen 15.1.2021: Yle