Konkurssien määrästä

Aiemmassa postauksessa käsitelty konkurssilain väliaikainen muutos romahdutti velkojien hakemien konkurssihakemusten määrän vuonna 2020. Esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Yle uutisoivat aiheesta loppusyksystä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan (viitattu 26.1.2021) konkurssien määrä väheni tammi-marraskuussa melkein 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Määrällisesti se tarkoittaa 414 konkurssia vähemmän.  

Miksi konkurssilain väliaikainen muutos aiheutti tämän? Yksinkertaiseksi siksi, että velkojille tehtiin vaikeammaksi ja kalliimmaksi osoittaa velallisen maksukyvyttömyys. Sen sijaan velallisten itsensä tekemät konkurssihakemukset lisääntyivät. Yhteensä konkursseja haettiin tammi-marraskuussa 2020 (joulukuun tilasto ei ole kirjoitushetkellä vielä tilastokeskuksen sivuilla saatavilla, palataan siihen myöhemmin) 2045 kappaletta.  

Konkurssihakemusten määrää tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon se, että konkurssin vireille paneminen (eli konkurssiin hakeminen) ei ole sama asia kuin konkurssiin asettaminen. Konkurssihakemus ei aina johda varsinaiseen konkurssiin, sillä konkurssi on monivaiheinen oikeusprosessi, joka saattaa eri vaiheissaan jäädä kesken. Palataan myöhemmissä blogipostauksissa myös tähän asiaan tarkemmin.  

Varsinaisten konkurssien määrä siis seuraa konkurssihakemusten määrää viiveellä. Konkurssihakemuksen jättämisestä  konkurssiin asettamiseen saattaa kulua jopa useita kuukausiakin. Helsingin Sanomien (18.11.2020) jutussa oletetaan, että tämän vuoksi konkurssien määrä pysyy pienempänä vielä joitain kuukausia.  

Tänä vuonna konkurssien määrä varmasti kasvaa, etenkin jo sen vuoksi, että konkurssilain väliaikainen muutos on aiheuttanut luvuissa pienentymistä. Ylen (21.10.2020) julkaisemassa uutisessa pelätään sitä, että tällä hetkellä olemassa on paljon sellaisia yrityksiä, jotka ovat kannattamattomia ja olisivat “normaalitilanteessa” jo asetettu konkurssiin. Nähtäväksi nyt jää, millainen konkurssikevät tai koko vuosi tulee olemaan.  

– Anu 28.1.2021

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1798-4424. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2021]. 
Linkki

HS

Yle

Yle